Ile realnie wyniesie pomoc w ramach dotacji z programu „Mój prąd”?

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przygotował analizę. Dotyczy ona programu rządowego „Mój prąd”, a dokładniej realnej sumy dofinansowania na zadania z zakresu OZE. Nabór wniosków co prawda jeszcze się nie rozpoczął, ale już poznaliśmy kwotę wsparcia na poziomie 5000 zł. Jak się okazuje faktyczna pomoc będzie prawdopodobnie nieco niższa. 

Inwestorzy szukający dogodnego finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach domów muszą liczyć się z nieco niższym wsparciem w ramach dotacji. Zanim jednak dokładnie omówimy kwestię przekazywania dotacji na panele słoneczne, warto przyjrzeć się bliżej programowi „Mój prąd”. Nabór wniosków zgodnie z zapowiedziami resortu energii rozpocznie się za około 4 do 5 tygodni. Program będzie realizowany w sposób ciągły, aż do wyczerpania puli środków. Łącznie na zadania z zakresu zakupu i montażu fotowoltaiki zabezpieczono w budżecie kwotę 1 mld zł. Według obliczeń rządowych kwota ta ma pozwolić na sfinansowanie dotacji w przypadku 200 000 mikroinstalacji PV. Zgodnie z założeniami programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z systemu dotacji skorzystają osoby fizyczne. Mali inwestorzy będą mogli przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na montaż systemu fotowoltaiki w domu o mocy od 2 kW do 10 kW. Limit rządowego wsparcia ustalono na poziomie 5 000 zł. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 50% kosztu kwalifikowanego.

Niższa kwota realnego wsparcia?

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć dokonał analizy zapowiadanych dopłat. Dofinansowanie do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych może faktycznie obniżyć koszt inwestycji. Według przygotowanego raportu nie będzie to jednak pełna kwota 5 000 zł, a suma na poziomie 3 700 zł. Analitycy wskazują na obecną sytuację, gdzie prosumenci korzystają z kilku różnych form pomocy na to samo zadanie. Zgodnie z obliczeniami PZS efektywne wsparcie, które uzyskają osoby fizyczne nie przekroczy kwoty 3 760 zł. Analitycy wskazują na możliwość wykorzystania ulgi podatkowej na termomodernizację. Przewidują także możliwość połączenia w przyszłości ulgi termomodernizacyjnej z programem „Mój prąd”. W takim wypadku konieczne będzie wyliczenie ulgi z jednoczesnym pomniejszeniem kwoty o dofinansowanie. Dodatkowy problem według PZS będą rodzić aktualne przepisy. Dotacje rozdysponowane przez NFOŚiGW są rozpatrywane jako przychód, co generuje konieczność opodatkowania. Końcowa kwota uzyskana w ramach programu „Mój prąd” może więc zależeć od podejścia urzędów skarbowych. Poznaj możliwości instalowanej na dachach budynków fotowoltaiki: http://fotowoltaika-polska.pl