Jak skutecznie ocieplić dach zgodnie z normą WT 2021?

Budowa domów energooszczędnych już w przyszłym roku stanie się standardem, którego trzeba będzie przestrzegać. W tym artykule sprawdzimy jaka warstwa izolacji dla poszczególnych materiałów będzie potrzebna tak, aby zachować odpowiednią szczelność, obniżyć ucieczki ciepła i uzyskać szczelność zgodną z normą WT 2021. 

Ocieplenie dachu – wyzwanie dla każdego inwestora

Jeżeli chodzi o powierzchnię w budynku to dach stanowi jedną z największych przegród zewnętrznych. Jak mówią zasady fizyki, powietrze unosi się ku górze. Mamy więc jasną odpowiedź dotyczącą roli ocieplenia wysokiej jakości. Wszelkie ucieczki ciepła przez dach mogą powodować lawinowy wzrost kosztów utrzymania budynku. Szczelny dach to podstawa, widać to wyraźnie po współczynniku przenikania ciepła dla poszczególnych przegród. Warto wspomnieć, że współczynnik przenikania ciepła U dla dachu powinien być jak najniższy. Aktualnie obowiązujący wskaźnik U nie może przekraczać 0,18 W/(m2.K). W przyszłym roku współczynnik ten zostanie obniżony i nie będzie mógł być wyższy niż 0,15 W(m2.K). Jest to więc wynik wyraźnie ukierunkowujący działania inwestorów w stronę budynków energooszczędnych.

Co mówią standardy ocieplenia dla poszczególnych materiałów?

Obecnie dostępne na rynku materiały ociepleniowe spełniają normy pod względem współczynnika zarówno na ten rok, jak i w przyszłym roku. Część inwestorów decyduje się więc na zastosowanie grubszej warstwy materiału w celu zachowania możliwe najwyższej szczelności w budynku. W przypadku dachu skośnego i ocieplania przy użyciu wełny mineralnej układa się dwie warstwy, które dają grubość około 30 cm. Wówczas spełnimy normę na przyszły rok, nasz dom stanie więc więc pasywny. Ocieplanie dachu płaskiego, czy skośnego pozwala na zastosowanie także innych materiałów. Szerokie zastosowanie znajduje tu styropian, pianka poliuretanowa, płyty termoizolacyjne, czy polistyren ekstrudowany. W przypadku niektórych materiałów możemy pokusić się o wybór cieńszej warstwy ocieplenia przy zachowaniu identycznego współczynnika lambda. Widać to wyraźnie jeżeli porównamy grubość wełny mineralnej, czy styropianu z izolacją natryskową pianką PUR.

Skuteczna termoizolacja dachu

Ocieplenie dachu wymaga położenia materiału w sposób pozwalający uzyskać jak największą szczelność. Przestrzeń pod dachem musimy dokładnie zabezpieczyć, gdyż o mostki termiczne nie jest tu trudno. Szczególnie problematyczne może okazać się układanie wełny w krokwiach, przy oknach dachowych, murłatach. W takiej sytuacji najlepszą skutecznością odznacza się pianka poliuretanowa, która w przypadku natrysku pozwala na wypełnienie wszystkich szczelin. Jeżeli mówimy o wełnie mineralnej to musimy zadbać o paroizolację, która uniemożliwi łatwe dostawanie się wilgoci w głąb materiału. W przypadku zawilgocenia wełny mineralnej musimy liczyć się ze znacznym pogorszeniem właściwości, włącznie z zagrzybieniem po dłuższym czasie.