Porady dekarza: Jak wykonać trwały montaż dachówek?

Pokrycie w formie dachówki to najpopularniejsze rozwiązanie wybierane w domach mieszkalnych. Jest ono bezpieczne pod kątem wytrzymałości, ale jedynie wtedy, gdy proces montażu zostanie wykonany w sposób fachowy. Możemy zdecydować się na montaż we własnym zakresie lub zlecić wszystkie prace firmie świadczącej usługi dekarskie. 

Przyczyny nietrzymania się dachówki oraz wybór metody mocowania

W wyniku silnego wiatru o dużej częstotliwości może dojść do sytuacji, kiedy pojedyncze elementy zaczną zwyczajnie „odfruwać”. Wszystko to za sprawą sił napierających i ssących, które mogą prowadzić do zerwania fragmentu pokrycia. Zwykle jednak to nie materiał jest winny uszkodzeniom w trakcie silnych wichur, lecz brak zachowania właściwych zasad w trakcie montażu. Na rynku znajdziemy szereg różnorakich modeli dachówek, które mogą się różnić ilością punktów mocowania. To powoduje niejednokrotnie zamęt przy wyborze metody dla danego pokrycia. Istnieją więc zwolennicy przytwierdzania elementów pokrycia, jak i montażu bez zastosowania mocowań. Dekarze często decydują się na przytwierdzenie około 4 dachówek na jeden metr kwadratowy. W ten sposób tylko część jest przytwierdzona, natomiast pozostałe elementy są wzajemnie podtrzymywane. Stosowana w trakcie montażu spinka podwójna prosta podtrzymuje jeden węzeł na tzw. zakładkę. Mocowanie sprowadza się tu do podtrzymania pionowych elementów położonych w sąsiedztwie. 

Zalecenia producenta rzecz święta!

Dekarze nie mają wątpliwości, że fachowy montaż jest niemożliwy bez zapoznania się z zaleceniami producenta. Znajdziemy tam bardzo istotne informacje takie jak minimalną ilość punktów mocowania wyrażone zwykle w ilości klamer na metr kwadratowy pokrycia. Kolejny etap to ocena przed dekarza z jakim kątem nachylenia dachu mamy do czynienia oraz wyznacza strefę wiatrową dla danego budynku. Konieczne jest także uwzględnienie innych stałych elementów okolicy np. ukształtowanie terenu, charakterystykę pobliskich zabudowań. Dobrym przykładem jest tu położenie domu w sąsiedztwie budynków o dużej kubaturze lub na pograniczu lasu. W takiej sytuacji nasz dom będzie narażony na występowanie ciągu powietrznego. Podobnie ma się sprawa lokalizacji, budynki położone nad morzem lub w górach wymagają zastosowania innych metod montażu lub potrzeby zastosowania większej ilości klamer.

Trwały montaż, a kąt nachylenia dachu

W przypadku dachów o standardowym nachyleniu, dekarz zaleci zapewne mocowanie dachówek jedynie fragmentami. Z kolei dachy o dużym nachyleniu +65 stopni będą już wymagały przytwierdzania wszystkich elementów. Firmy świadczące usługi dekarskie podczas montażu korzystają zazwyczaj z mocowania dachówek szczytowych, w okolicy kominów, okien dachowych,  rynien, a także dachówek pulpitowych. https://markowedachy-bialystok.pl/

W przypadku braku szczegółowych instrukcji układania danego modelu dachówki trzeba uwzględniać kilka ogólnie przyjętych zasad mocowania dachówek. Na dachach o kącie nachylenia powyżej 65º (są to np. dachy mansardowe) powinno się mocować wszystkie dachówki. W praktyce przytwierdzamy wszystkie poza tymi, które czasem musimy zdemontować, żeby ułatwić komunikację podczas prac na dachu. Przytwierdza się także dachówki, które mogą być narażone na działanie sił y wiatru w newralgicznych miejscach wyznaczonych na podstawie dokładnego rozpoznania potrzeb w danym budynku.